Danh sách 44 vị Tử Sĩ ở trại A20 Xuân Phước, Phú Yên

 

GDTS kính gửi đến quý vị trên các diễn đàn internet, bà con người Việt Nam trong nước và hãi ngoại danh sách 44 vị Tử Sĩ đã qua đời tại trại Xuân Phước A20, tĩnh Phú Yên.

Danh sách nầy được chú Duyên, chú Vũ, chú Minh cùng đồng đội và bạn tù cải tạo của chú Duyên gửi tới GDTS.  GDTS tha thiết xin quý vị đọc kỹ danh sách nầy từ ID 81 tới ID 124. May ra quý vị có thễ nhận ra người quen hay biết ai đó là người thân của một trong bốn mươi bốn vị Tữ Sĩ qua đời tại trại tù A20 Xuân Phước, tĩnh Phú Yên. GDTS và VAF sẽ đi tìm mộ phần của 44 vi nầy trong chuyến đi kế tiếp. Nếu quý vị và thân nhân của 1 trong 44 vị Tữ Sĩ nầy xin liên lạc với GDTS và VAF qua email để được giúp đỡ.

Gia Đình Tử Sĩ VNCH (GDTS):  gdts_info@yahoo.com

Vietnamese American Foundation (VAF):  vaf200986@yahoo.com

GDTS và VAF kính gửi thông báo đến các chú, bác cựu tù “Cải Tạo”.  Nếu các chú các bác nào còn nhớ nơi chôn cất bạn tù và muốn cùng GDTS và VAF đi tìm hài cốt bạn tù đã thác oan tuất hận trong các trại tập trung “Cải Tạo” xin liên lạc với GDTS và VAF.  Mọi chi phí từ di chuyễn, ăn uống, khách sạn và kể cã vé phi vô Việt Nam sẽ được đài thọ bởi GDTS và VAF.

 

ID Họ Và Tên Tử Sĩ Cấp Bậc Trại Cuối Cùng Chết Tại
81 Bùi Hữu Nghĩa Thiếu Tá truyền tin Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
82 Bùi Ngoc Phương Ứng cử viên Tỗng Thống thời Đệ Nhất I Cộng Hoà Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
83 Dặng Lý Thông Trung Úy  trường sinh ngữ QĐ Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
84 Huỳnh Văn Sang lãnh tụ  ngườii chàm hay là Châm Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
85 Lê  Văn Keo   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
86 Khúc Thừa Văn   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
87 Lê Danh Chap Thiếu Tá Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
88 Lê Kiên Tỗng thư ký tỗng công đoàn tự do Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
89 Lê Minh Chiêu Thiếu Tá  sĩ quan thanh tra Tiêủ Khu Bạc Liêu Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
90 Lê Quang Minh   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
91 Lê Quang Trinh   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
92 Lê Văn Thương   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
93 Lương Thiện   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
94 Lý Thanh Cầu Đại tá Việt Nam Quốc Dân Đãng Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
95 Nay Yan (Lý Thái Minh) Thiếu Tá Tiểu Khu Phú Bổn Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
96 Nguyễn Dao   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
97 Nguyễn Giáp Thiếu Tá, Biệt Động Quân /QK 2 Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
98 Nguyẽn Hồng Anh   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
99 Nguyễn hùng Quân Trung Úy Phóng viên Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
100 Nguyễn Minh Châu Thiếu Tá TQLC Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
101 Nguyễn Ngọc Bữu Trung Úy Đại Đội Trưỡng, TQLC Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
102 Nguyễn Phú Thuan   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
103 Nguyễn Quang Minh Linh mục Vinh Sơn Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
104 Nguyễn Văn Lo   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
105 Nguyễn Văn Luân Linh Mục Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
106 Nguyễn Văn So   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
107 Nguyễn Văn Tho Dược Sĩ Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
108 Nguyễn Văn Thu   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
109 Nguyễn Văn Vàng Linh Mục Vinh Sơn hay Vinh Sơn Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
110 Nguyễn Xuân Hoa Trung Tá KDT/KQ (Không Đòan Trưỡng Không Quân) Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
111 Phạm Văn Be   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
112 Phan văn Cai   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
113 Quách Văn Trung Thiếu Tá Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
114 Tạ Thanh Gia Thiếu Tá Truyền Tin Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
115 Trần Lưu Uy Trung Úy phi công F5 Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
116 Trần Quang Quân   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
117 Trần Văn Niêm Trung Úy CSQG Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
118 Trần Văn Phúc   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
119 Trần Văn Sang   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
120 Trần Văn Thuyên   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
121 Trần Vĩnh Dac Đại tá TT/CH Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
122 Trương Phước Đức   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
123 Võ Hiếu Nghĩa   Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20
124 Võ Văn Hai Cựu chánh Văn phòng Tỗng Thống Đệ Nhất Cộng Hoà Phú Yên, Xuân Phước, A20 Phú Yên, Xuân Phước, A20

 

Con xin tặng bài thơ cho 44 vị Tũ Sĩ VNCH.  Bác Huỳnh Tâm Hoài đã sáng tác bài thơ nầy cho anh linh nhạc phụ của con. Xin được xem như là “Điếu Văn” cho các vị.

 

 HỒN TỬ SĨ TÌM VỀ

Mênh mông mây bạc trôi mênh mông
Đất Bắc vùi thây những anh hùng
Không chết sa trường bên súng thép
Mà chết trong tù giữa cùm gông

Thây vùi cát lạnh manh chiếu rách
Vùi nông đất núi đá chênh vênh
Tử sĩ hồn mang nhiều tủi hận
Chạnh nhớ miền quê bạt gió ngàn
Uất ức mưa gào triền núi khóc
Căm hờn gió thét là rừng than
Đường về hồn hướng mây ứng mộng
Mong ước tương phùng đất phương Nam

Tử sĩ oan hồn thời quốc biến
Nương nhau về lại chốn quê hương
Nhang khói hương trầm câu khấn nguyện
Muôn đời nhớ mãi đấng hùng anh

Best regards,

Chieu Nguyen

 

Member of THE RETURNING CASUALTY