Thông báo về việc bốc mộ ở làng đá.

VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION

1117 Herkimer, Houston, TX 77008

 

THÔNG – BÁO

 

VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION trân trọng thông báo:

Sáu tháng đầu năm vừa qua, VAF tiếp tục tổ chức cuộc tìm mộ binh lính miền Nam đã chết trong trại tù cải tạo Bù gia Mập – Bù Gia Phúc, thuộc tỉnh Bình Phước. Nhờ dân chúng và cán bộ trại tù về hưu chỉ dẫn, VAF đã tìm được tổng cộng là 40 mộ. Đây là những ngôi mộ nằm trong rừng sâu,không có mộ bia, chết vì trốn trại. Cùng thời gian nầy, VAF đã giúp thân nhân bốc mộ có tên sau đây:

1.- Cố Thiếu Tá Lê Thơm, trại tù  cải tạo Thanh Chương

2.- Cố Đại Úy Đoàn văn Xường, Trại Thanh Chương, nhưng mộ mất hài cốt

3.- Hướng dẫn thân nhân bốc mộ cố Thiếu Tá Trương văn Hồng – Nghiệ Tỉnh

4.- Hướng dẫn thân nhân bốc mộ cố Đại Úy Đào Quốc Hiệp, nhưng mất hài cốt

5.- Bốc mộ Cố Thiếu Tá Nguyễn Hiễn, Trại tù cải tạo Tân Lập, Vĩnh Phú

6.-Giúp thân nhân tìm và xác định mộ cùa cố Thiếu Tá Lương Mạnh. Mộ bị mất dấu vì đất chuồi

 

VAF dự trù cuối tháng 11, 2012 sẽ  giải quyết lần chót hài cốt Làng Đá. Làng Đá có 31 ngôi mộ. Mộ có bia, nhưng bia bị lấy ra khỏi mộ. Có 09 mộ được chánh quyền địa phương cho bốc mộ, dù mộ không có  mộ bia, thân nhân bốc mộ theo chỉ dẫn của người dân địa phương. 09 mộ bị mất hài cốt. Theo nhà chức trách địa phương, thân nhân nhờ dân địa phương đào mộ trôm vào ban đêm. Còn lại 13 mộ. Một ngôi mộ có bia tên Chung Hữu Hạnh,VAF giúp thân nhân cãi táng. Còn lại 12 hài cốt và 05 gia đình tham gia cho mẫu thử DNA. Kết qủa có 02 gia đình tìm được hài cốt thân nhân, đó là cố Trung Tá Trần Đình Năm và cố Đại Úy Lương văn Hòa.

 

Nhờ bạn tù, hoặc do thân nhân gọi đến và nhờ một số mộ bia  nằm vung vãi trên ngọn đồi đầy cỏ, cao khỏi đầu, VAF có tên một số bạn tù sau đây, không may qua đời và thi hài chôn tại Làng Đá.

1-. Cố Thiếu Tá Hứa Minh Đức (*) – 2)- Nguyễn Đỗ Tước (*) – 3)- Huỳnh văn Sang (**)  – 4)- Phan Ngọc Trường (*)– 5)- Vũ Xuân Chén (*) – 6)- Trần Hữu Ngoạn (*) – 7)- Nguyễn Thành Hiệu (**) – 8)- Lê văn Tiễn – 9)- Nguyễn Minh Kiệt (*) – 10)- Cố Đại Úy Lương văn Hòa (*) – 11)- Cố ĐạI Úy Chung Hữu Hạnh (*) 12)- Cố Thiếu Tá Nguyễn văn Bãy (*) – 13)- Cố Thiếu Tá Nguyễn Việt Bách (**) – 14)- Cố Thiếu Tá Nguyễn Chánh Luật (**) –  15)- Cố Trung Tá Trần Đình Năm (**) – 16)- Cố Trung Tá Ngô văn Sang (**) – 18)- Cố Thiếu Tá đinh văn Tân (***) – 19)- Chung hữu Nam (*)

 

VAF kêu gọi thân nhân đã bốc mộ trước khi VAF  cải táng toàn bộ khu mộ, xin vui lòng liên lạc với VAF đễ thữ DNA,tìm hài cốt người thân. Qúy vị không thể tin người chỉ dẫn, vì họ chỉ mong kiếm được chút tiền thưởng mà thôi. VAF xin anh em tù cải tạo, ngoài những bạn tù đã chết nêu trên, nếu các bạn biết  tên của bạn tù khác đã qua đời, thi hài chôn  tại Làng Đá, xin vui lòng cho chúng tôi biết.

 

Houston ngày 06 tháng 11 năm 2012

Chủ Tịch

NGUYỄN ĐẠC THÀNH

 

 

Ký hiệu (*) có mộ bia – Ký hiệu (**) có Giấy Báo Tử thi hài chôn tại Làng Đá. Ký hiệu (***) cần phối kiễm vì người cho tin đã cho không đúng sự thật 02 lần.