Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và Toà Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon ủng hộ chương trình nhân đạo của VMPF

timothyswanson-nov08-206x300withbrianaggelerÔng Nguyễn Đạc Thành và ông Brian Aggeler (Tuỳ viên Chính trị của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội – Việt Nam) trong chuyến công tác vào tháng 10/2008.

 

 

 

 

 

 

Trong chuyến công tác Việt Nam vào cuối năm 2008 vừa qua, ông Nguyễn Đạc Thành đã tiếp xúc với các viên chức của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, và Toà Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon.

Trong buổi gặp gỡ vào tháng 10/2008 tại Hà Nội, ông Brian Aggeler, Tuỳ viên Chính trị của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội – Việt Nam, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với công tác tìm kiếm và cải táng hài cốt Tử sĩ VNCH của Chương Trình. Trong dịp này, ông cũng đã chia sẻ về các phương thức thiết thực nhất để truy tìm thông tin và sự chấp thuận của nhà nước Việt Nam.

Sau buổi gặp gỡ này, ông Brian đã giới thiệu ông Nguyễn đạc Thành với ông Tim Swanson (Trưởng phòng Định cư Nhân đạo của Toà Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon – Việt Nam), người phụ trách chương trình H.O. bị đình hoãn vào năm 1994 và mở lại vào năm 2005.

Chương trình nhân đạo này được thiết lập vào năm 1979, cho phép những cựu sĩ quan và quân nhân VNCH (vốn bị phân biệt đối xử và ngược đãi bởi chế độ mới) được đi định cư ở Hoa Kỳ. Chương trình này sau đó được mở rộng cho các người vợ và con của những Tử Sĩ bị mất trong trại giam. Nhưng thân nhân Tử Sĩ này phải chứng minh được sự liên hệ trực tiếp với người quá cố để được cứu xét.

Trong cuộc gặp gỡ với ông Swanson, ông Nguyễn đạc Thành đã trình bày về trường hợp 3 gia đình Tử Sĩ không có giấy báo tử của thân nhân Tử Sĩ để có thể nộp đơn theo thể lệ đòi hỏi. Tình trạng nhiều gia đình không được thông báo về sự từ trần của thân nhân trong trại tù, hoặc không nhận được giấy báo từ đã xảy ra cho khá nhiều trường hợp. Để giúp đỡ cho những gia đình này, ông Nguyễn đạc Thành đã nhận làm nhân chứng cho các trường hợp ông được biết rõ, xuyên qua quá trình đi tìm kiếm mộ phần các Tử Sĩ VNCH trong các trại tù ở miền Bắc Việt Nam. Trong các trường hợp này, gia đình sẽ cung cấp thêm những giấy tờ và hình ảnh có được để hoàn tất hồ sơ.

Trong tương lai, Chương Trình dự liệu sẽ cung cấp kết quả xét nghiệm DNA của các Tử Sĩ được bốc mộ để thân nhân biết chắc chắn hài cốt của thân nhân.

Kết quả DNA còn là một bằng chứng cụ thể nhất để gia đình các Tử Sĩ có thể chứng minh được sự xác thực của trường hợp mình với cơ quan di trú Hoa Kỳ trong tiến trình xin định cư.